Loading...

Hva gjør en revisor?Skal man opprette et aksjeselskap så er det både juridiske og økonomiske krav som må følges. Dette er kort forklart hvorfor det er viktig at bedriften din har en revisor og hvordan dette kan forhindre at bedriften går på en smell.

Årsregnskapet

Den viktigste informasjonen som skal produseres ut fra bedriftens regnskap er årsregnskapet. Årsregnskapet er et offentlig regnskap som gir oversikt over bedriftens resultater og forteller om hvilke økonomisk situasjon bedriften befinner seg i. Dette er et regnskap som som skal føres ifølge et komplisert regelverk og feil steg her kan fort føre til alvorlige lovbrudd. 

Revisorens oppgave

Det er her en revisor kommer inn i bildet. Oppgaven til en revisor er å kontrollere regnskapet og sørge for at bedriften opererer innenfor lovverket. En av tjenestene en revisoren tilbyr er en kvalitetssjekk av bedriftens årsregnskapet. Dette går ut på at revisoren vurderer om regnskapet har samsvar mellom lovene og reglene som bedriften er pliktig til å følge.


Det er selvfølgelig mye mer som man bør vite om revisorer og hvordan man skal føre bedriftens regnskap. Dette var bare en kort forklaring / en innledning. Vi i Bedriftsinfo har hatt lang erfaring med revisjonsselskapet RSM og anbefaler å gi dem et besøk hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan et selskap som deres kan bistå med din bedrift.


 

123 Sample Rd, Samplington, SA 12345
(555) 0123